Over de raad

De gemeenteraad (vaak ook ‘de raad’ genoemd) vertegenwoordigt u als inwoner van Soest of Soesterberg. De raad bepaalt het beleid van de gemeente en controleert of het goed wordt uitgevoerd. De raad bestaat uit 29 raadsleden, verdeeld over 12 fracties.

Raadsleden horen graag uw ideeën over de gemeente. U kunt de raad bereiken via e-mail, Twitter, Facebook en post: De Griffie, Postbus 2000, 3760 CA Soest.