Besluitvormende Raadsvergadering 09 november 2017 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...
  • Op 29 september 2017 is de nieuwe meerjarenbegroting gepresenteerd welke inhoudelijke besproken wordt op donderdag 2 november 2017 bij de Opiniërende Raadsbijeenkomst. Hierbij kunnen er bestuurlijke vragen aan het college van b en w gesteld worden, kunnen de fracties hun moties en amendementen aankondigen en kunnen de fracties onderling over de diverse thema’s uit de begroting van gedachten wisselen/debatteren. De antwoorden op de feitelijke vragen worden naar verwachting aan de raad verzonden op 25 oktober 2017. Bij deze Besluitvormende Raadsvergadering is de vraag aan de orde of de raad de meerjarenbegroting en de diverse belastingverordeningen kan vaststellen (zie het raadsvoorstel).De bespreking start met een (uitgebreide) stemverklaring per fractie inclusief indiening eventuele moties en amendementen. Daarna zal eerst besluitvorming plaatsvinden over de ingediende moties en amendementen, daarna over de meerjarenbegroting zelf en de diverse belastingverordeningen.Moties en amendementen die op donderdag 9 november 2017 uiterlijk om 11.00 uur bij de griffie zijn aangeleverd, zullen als setje voor iedereen beschikbaar zijn bij aanvang van de vergadering.
    vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...
  • De heer Balfoort heeft aangegeven zijn raadslidmaatschap in Soest te beëindigen vanwege zijn verhuizing naar een andere woonplaats. De Gemeentewet stelt het als vereiste dat raadsleden ingezetene zijn van de gemeente waarin zij het raadslidmaatschap vervullen.
    vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...