Besluitvormende Raadsvergadering 08 november 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...
  • Op 28 september 2018 is de begroting 2019 inclusief meerjarenraming 2020-2022 gepresenteerd welke inhoudelijke besproken wordt op donderdag 1 november 2018 bij de Opiniërende Raadsbijeenkomst. Bij deze Besluitvormende Raadsvergadering is de vraag aan de orde of de raad de begroting 2019 inclusief de meerjarenraming 2020–2022 en de diverse belastingverordeningen kan vaststellen (zie het raadsvoorstel).  De bespreking start met een stemverklaring per fractie met daarin benoeming van het dictum van de eigen moties en/of amendementen, gevolgd door een reactie op de andere moties en amendementen. Daarna zal eerst besluitvorming plaatsvinden over de ingediende moties en amendementen, daarna over de meerjarenbegroting zelf en de diverse belastingverordeningen. Moties en amendementen die op donderdag 8 november 2018 uiterlijk om 11.00 uur bij de griffie zijn aangeleverd, zullen als set aan de raad toegezonden worden. De in deze set opgenomen moties en amendementen zullen vanaf het begin van de vergadering deel uitmaken van de beraadslaging.  
    vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...