Besluitvormende Raadsvergadering 29 maart 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In de Besluitvormende Raadsvergadering op 27 maart 2018 zijn de noodzakelijke documenten, de zogenaamde geloofsbrieven, onderzocht door een commissie bestaande uit drie raadsleden. De commissie heeft verslag uitgebracht aan de vergadering. De raad heeft vervolgens een besluit genomen over de toelating van de benoemde raadsleden. Voordat de raadsleden de werkzaamheden starten, dienen zij een eed of een belofte en verklaring af te leggen. De teksten luiden: Eed: "Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" Belofte en verklaring: "Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik!"
  vergroten verkleinen laden...
 • Ook aan de fractie-assistenten wordt gevraagd een eed of een belofte en verklaring af te leggen, voordat ze met de werkzaamheden starten. De teksten luiden: “Ik zweer dat ik om tot fractie-assistent benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in de hoedanigheid van fractie-assistent te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als fractie-assistent naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig !” Belofte en verklaring: “Ik verklaar dat ik om tot fractie-assistent benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in de hoedanigheid van fractie-assistent te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als fractie-assistent naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik!"
  vergroten verkleinen laden...
 • In een met de lijsttrekkers gehouden overleg is afgesproken dat de grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 een voortrekkersrol gaat vervullen bij het proces om te komen tot coalitievorming. Nadere informatie volgt.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...