Besluitvormende Raadsvergadering 12 november 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1.

  Vaststelling agenda

  Raadzaal, Overige stukken
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • OVERIGE AGENDAPUNTEN

  Raadzaal, Overige stukken
  vergroten verkleinen laden...
 • Door de fractie van LAS is een verzoek tot interpellatie ontvangen over de procesgang rond het (voorontwerp) bestemmingsplan voor de locatie van agrariĆ«r Van Dorresteijn.

  Het debat zal in lijn liggen met wat in het Reglement van Orde is vermeld bij artikel 45 Interpellatie. Kenmerkend is dat te stellen vragen van te voren bekend zijn. Deze dienen door de fractie van LAS uiterlijk dinsdag 10 november 2020 om 19.30 uur bij de voorzitter van de gemeenteraad ingediend te zijn.

  Artikel 45. Interpellatie

  1. Indien een lid van oordeel is dat het college van burgemeester en wethouders over een onderwerp, dat niet op de voorlopige agenda van de Besluitvormende Raadsvergadering voorkomt, aan de gemeenteraad inlichtingen dient te verstrekken omtrent het door hem gevoerde bestuur, vraagt deze bij de voorzitter een interpellatie aan;

  2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de burgemeester voor het door hem als bestuursorgaan van de gemeente gevoerde bestuur;

  3. Het verzoek tot het houden van een interpellatie wordt, behoudens in naar het oordeel van de voorzitter spoedeisende gevallen, tenminste 48 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk of elektronisch bij de voorzitter ingediend. Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd alsmede de te stellen vragen;

  4. De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden. Bij de behandeling van de ingekomen stukken van de eerstvolgende vergadering na indiening wordt het verzoek in stemming gebracht. De raad bepaalt op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellatie zal worden gehouden;

  5. De interpellant voert niet meer dan tweemaal het woord, de overige leden niet meer dan eenmaal, tenzij de raad hen hiertoe verlof geeft.

  vergroten verkleinen laden...
 • 4.

  Sluiting

  Raadzaal, Overige stukken
  vergroten verkleinen laden...