De Ontmoeting/ De Ronde 09 april 2015 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • vergroten verkleinen laden...
  • In februari 2014 is door Soest, Zeist en de Provincie Utrecht ingestemd met het “Afsprakenkader Hart van de Heuvelrug 2013”. Dit afsprakenkader en het amendement hierover, waren voor Soest de basis voor de onderhandelingen voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg. De Raad wordt gevraagd de beide samenwerkingsovereenkomsten vast te stellen. Voor een Programmateam, dat de coördinatie, afstemming en secretariaat van een Programmateam verzorgt, zullen jaarlijks de kosten begroot worden en komen op basis van nacalculatie voor rekening van de drie partijen, ieder voor 1/3 deel. Voorgesteld wordt voor 2015 een budget van € 25.000 hiervoor beschikbaar te stellen (zijnde 1/3 deel van de kosten). Daarnaast wordt de Raad gevraagd de grondexploitatie / haalbaarheidsberekening Vliegbasis Soesterberg vast te stellen met prijspeil 1 januari 2015. De kosten en opbrengsten zijn nog steeds gelijk ten opzichte van de grondexploitatie / haalbaarheidsberekening met prijspeil 1 januari 2014 (door de Raad vastgesteld op 16 oktober 2014).Verder is de Mastergrondexploitatie van Hart van de Heuvelrug in februari 2015 ter informatie beschikbaar gesteld aan de Raad. Deze Mastergrondexploitatie is de onderlegger voor de samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug. De Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug wordt niet ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd omdat de gemeente Soest geen risicodragende partij is in Hart van de Heuvelrug. In deze openbare Rondebijeenkomst is er gelegenheid voor het stellen van vragen ter verduidelijking. De bijlagen bij de samenwerkingsovereenkomsten zijn deels vertrouwelijk, evenals de Mastergrex Hart van de Heuvelrug en de grondexploitatie / haalbaarheidsberekening Vliegbasis Soesterberg. Deze stukken liggen voor u ter inzage in de leeskamer of zijn te raadplegen via de stukken ter inzage via http://soest.notudoc.nl (hiervoor dient u in te loggen in het bestuurlijk informatiesysteem). Bespreking van de vertrouwelijke stukken is mogelijk, mits de positie van de gemeente Soest en de partners niet geschaad worden. De positie kan bijvoorbeeld geschaad worden als herleidbare kosten- en opbrengstramingen worden benoemd. Besluitvorming over de samenwerkingsovereenkomsten en de grondexploitatie / haalbaarheidsberekening Vliegbasis Soesterberg is voorzien op 30 april 2015.
    vergroten verkleinen laden...