De Ontmoeting/ De Ronde 15 januari 2015 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • vergroten verkleinen laden...
  • In 2004 is de langdurigheidstoeslag in het leven geroepen. Dit omdat de financiële positie van mensen die een langdurig minimum inkomen hebben onder druk kan komen te staan. Per 1 januari 2015 vervangt de individuele inkomenstoeslag de langdurigheidstoeslag. De individuele inkomenstoeslag geeft meer ruimte voor gemeentelijke invulling van de regels die vastgelegd dient te worden in een verordening. De regels hebben betrekking op de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het begrip langdurig, laag inkomen. Dit is geregeld in voorliggende verordening. De Verordening individuele inkomenstoeslag is gebaseerd op de oude verordening en kent dezelfde doelgroep en inkomensbepalingen. Toegevoegd is, dat indien er in bepaalde situaties van gehuwden geen recht is voor een van de partners op bijstand, de andere partner een uitkering krijgt naar de norm voor een alleenstaande dan wel alleenstaande ouder. De Verordening individuele inkomenstoeslag is voorgelegd aan de Cliëntenraad Sociale Zekerheid. De Cliëntenraad heeft per brief aangegeven akkoord te zijn met de inhoud van de verordening.In deze Rondebijeenkomst is er gelegenheid voor het stellen van vragen ter verduidelijking. Agendering voor besluitvorming vindt plaats in de Raad op 22 januari 2015.
    vergroten verkleinen laden...