Informatieavond 03 juli 2019 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • In het eerste deel hebben we het over innovatie in relatie tot de energietransitie. Dit bezien vanuit internationaal en nationaal perspectief.
  Welke ontwikkelingen zijn er en wat zijn daarbij kansrijke vormen van duurzame energie ?

  In het tweede deel wordt ingegaan op Soest. In Soest werken we aan het programma energietransitie. Daarnaast is het RES proces (Regionale Energietransitie) in volle gang.
  Er volgt een korte toelichting op het plan van aanpak van het Soester programma energietransitie.
  Vervolgens komt de inhoud en de opgave voor de RES aan de orde en wordt de zogenaamde Energie Transitie Atlas gepresenteerd. Dit instrument wordt ingezet bij het maken van de verschillende afwegingen die gemaakt moeten worden rond de energietransitie.

  Het inhoudelijke deel van beide bijeenkomsten wordt verzorgd door de heer Rijk van Voskuilen van extern bureau Overmorgen.
  laden...