Informatieavond 04 december 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De gemeenteraad van Soest wordt geïnformeerd over de aanpak en voortgang van gebiedsvisie Dalweg. De gemeente Soest staat voor een aantal uitdagingen. Eén daarvan is het vervangen van Sporthal Beukenhal. Inmiddels heeft de gemeenteraad een besluit genomen om deze nabij Optisport te realiseren. Daarnaast kwam het politiebureau vrij en werd te koop aangeboden, de gemeenteraad heeft inmiddels ook ingestemd met de aankoop van dit gebouw. Hierdoor komen deze locaties vrij voor herontwikkeling.
  Andere uitdagingen uit het coalitieakkoord zijn het realiseren van woningbouw binnen de rode contouren, het clusteren van sport en wonen, het realiseren van wonen met zorg en welzijn en het thema duurzaamheid. Het doel is om te komen tot een samenhangende en toekomstbestendige gebiedsvisie als kader voor de inpassing van concrete toekomstige (bouw-) initiatieven.

  Openbare bijeenkomst over de gebiedsvisie
  In de afgelopen perioden heeft het participatietraject plaatsgevonden met de samenleving, waaronder de inwoners, belanghebbenden en direct omwonenden. De gemeenteraad is na de zomer hierover bijgepraat en heeft input gegeven. Tegelijkertijd is de wens uitgesproken om een visionair/externe deskundige naar de eerste concept-visie te laten kijken en zijn bevindingen met de gemeenteraad te delen. Jaap Gräber is de externe deskundige die zijn licht werpt op de gebiedsvisie Dalweg en de gemeenteraad hierover een toelichting geeft. Tijdens deze openbare bijeenkomst hebben de raadsleden tevens de mogelijkheid om hun wensen, ideeën, en input te leveren zodat het een interactieve bijeenkomst wordt.

  Vervolgproces
  Na deze bijeenkomst wordt de gebiedsvisie nader uitgewerkt tot een concept-visie-document dat in het eerste kwartaal van 2020 ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Na de vaststelling wordt de uitwerking van deze visie in gang gezet.
  vergroten verkleinen laden...