Informatieavond 05 juni 2019 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De gemeentelijke informatievoorziening is vrijwel volledig gedigitaliseerd en er worden op grote schaal digitale gegevens uitgewisseld met externe (keten)partners. De AVG en de Wet Meldplicht Datalekken benadrukken het belang van bescherming van de privacy van persoonsgegevens. Een recent datalek bij Samen Veilig Midden Nederland laat zien welke risico’s er op dit vlak kunnen worden gelopen. Daarnaast is evenzeer aandacht nodig voor de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van gegevens. Regelmatig verschijnen er berichten in de pers over (overheids)organisaties die het slachtoffer zijn geworden van cybercrime, met als gevolg dat de dienstverlening en de bedrijfsprocessen ernstig werden verstoord.

  Informatieveiligheid is veel meer dan ICT, het gaat in veel gevallen juist ook om houding en gedrag van de mens in de organisatie. Het is belangrijk dat bestuurders zich bewust zijn van de risico’s voor de organisatie en hun eigen rol daarin. Daarom wordt voor de gemeenteraad de workshop iBewustzijn georganiseerd. Aan de orde komen de ontwikkelingen op het terrein van informatieveiligheid, het gemeentelijke informatiebeveiligingsbeleid en de verantwoordelijkheden binnen de gemeenten.
  Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan het veilig digitaal werken van de gemeenteraad zelf.
  laden...
 • Tijdens deze Informatiebijeenkomst informeert de Rekenkamercommissie Soest de raad over een nieuw onderzoek naar klachtafhandeling. Het gaat hierbij om een onderzoek naar de afhandeling van klachten, bezwaarschriften, beroepschriften en meldingen in de openbare ruimte door de gemeente. Daarna heeft raad de gelegenheid vragen ter verduidelijking te stellen.
  laden...
 • De behandeling van het Plan van Aanpak Omgevingsvisie is gepland in de raadsvergaderingen van 4 en 11 juli 2019.
  Als voorbereiding daarop geeft het bureau dat gaat ondersteunen in het proces rond de Omgevingsvisie een toelichting op hun participatieaanpak (methoden en technieken). Het is vooral de bedoeling om de raad te informeren over de ins- en outs van het participatieproces dat na de zomer 2019 opgestart zal worden. Daarbij is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen naar aanleiding van de gegeven toelichting.
  De participatiestappen zelf zijn in november 2018 vastgesteld in de Participatiekrant Omgevingsvisie Soest.
  laden...