Informatieavond 09 mei 2019 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Door de Rekenkamercommissie is in 2018 onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid van de uitvoering Participatiewet door BBS. Het onderzoek liet zien dat BBS haar werk goed doet. Wel riep dit onderzoek vragen op bij de gemeenteraad over de verschillende doelgroepen binnen de Participatiewet, de instrumenten die voor hen ingezet worden en wat dit voor deze cliënten betekent.
  De raad heeft vervolgens besloten dat: “Nadat inzicht is verkregen in de doelgroepen het college van B en W te verzoeken om aan de raad een beschouwing te geven van de huidige kaders en uitgangspunten. Via een bespreking in de raad kan de raad aangeven of bijstelling hiervan wenselijk is”.

  Tijdens deze informatieavond geeft het college van B en W samen met BBS inzicht in:
  - De verschillende doelgroepen binnen het klantenbestand van BBS, het instrumentarium en de behaalde resultaten (in het verleden, nu en de verwachtingen voor de toekomst). Dit zal gebeuren aan de hand van ons uitgangspunt voor monitoring in het sociaal domein: tellen en vertellen. Naast cijfers zal ook het verhaal achter de cijfers worden verteld aan de hand van geanonimiseerde casussen.
  - Het huidig beleid, de vertaling naar opdrachtgeverschap en de verantwoordingsinformatie. Hoe wordt door Soest sturing aan BBS gegeven binnen de beleidslijnen van het brede sociaal domein?
  laden...
 • De bijeenkomst wordt gehouden in:
  De Plantage
  Smitsweg 311
  3765 CJ Soest

  Het uitvoeringsplan Smitsveen is in november 2017 vastgesteld door de raad. In 2018 is de gemeente samen met bewoners en organisaties in de wijk van start gegaan met de uitvoering van het plan. Tijdens de raadsavond wordt de raad bijgepraat over de stand van zaken van het plan. Wat is er allemaal gebeurd in 2018 en wat staat er in de planning voor 2019 en verder? Dit gebeurt aan de hand van de domeinen zoals benoemd in het plan: Ruimte, Instituties, Sociaal, Criminaliteit en Communicatie.

  De bijeenkomst start met een korte presentatie. Na de presentatie is het de bedoeling om gezamenlijk enkele projecten concreet te bekijken in het Smitsveen.
  laden...