Informatieavond 26 september 2019 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • In het coalitieakkoord Soest 2018-2022 ‘Duurzaam en Daadkrachtig’ is opgenomen afvalverwerking onder de loep te nemen. Met de toenemende schaarste aan grondstoffen neemt de noodzaak toe om op een andere wijze met afval om te gaan. Nieuwe afvalverwerkingsmethoden hebben ertoe geleid dat afval kan worden gebruikt als grondstof. Er worden steeds nieuwe methoden en technieken ten aanzien van de afvalinzameling en verwerking ontwikkeld.

    Tijdens deze Informatiebijeenkomst wordt met de raad gesproken over bron- en nascheiding en wordt op informele wijze het gesprek gevoerd over ambities en het zoeken naar balans tussen de service aan de inwoners, kosten van afvalverwijdering en te behalen milieuwinst in Soest.

    De Startnotitie grondstoffenmanagement staat ook op de agenda van de Opiniërende Raadsbijeenkomst op 3 oktober en op de agenda van de Besluitvormende Raadsvergadering op 10 oktober 2019.
    laden...