Informatieavond 02 december 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • In de begroting 2020 staat onder meer beschreven dat de Sociale Basisinfrastructuur versterkt moet worden. Het versterken van de sociale basis moet helpen om de druk op specialistische hulp te verlagen en de kosten die daarbij komen kijken te verminderen. Het college wil graag doorgaan op de ingeslagen weg en het goede dat er is behouden en waar nodig versterken. De partijen in de sociale basisinfrastructuur werken mee aan het verder uitwerken van de voorgestelde business-cases in het kader van het uitwerken van scenario 2 in het Sociaal Domein en hoe zij kunnen bijdragen aan de transformatie. Het college gaat samen met de partners een plan van aanpak opstellen om de SBI te versterken.

  Voor deze Informatiebijeenkomst zijn Balans, SWOS, GGDrU, Welzin, Idea en MEE ook uitgenodigd. De raad wordt meegenomen in het plan van aanpak voor het versterken van de sociale basisinfrastructuur. Ingegaan wordt op wat al gebeurt binnen de basisinfrastructuur, waar er mogelijkheden zijn voor verbetering in de samenwerking en dienstverlening en welke stappen gezet gaan worden.

  vergroten verkleinen laden...
 • De monitor sociaal domein is een verdieping op de planning en controlcyclus waarin gekeken wordt naar wat we hebben gedaan, wat het gekost heeft en wat we gaan doen.

  De bijeenkomst start met een korte presentatie om het algemene beeld uit de monitor sociaal domein te schetsen door aan te geven wat er goed gaat, wat de aandacht vraagt en waar op ingezet gaat worden.

  Vervolgens wordt gekeken naar hoe de monitor sociaal domein doorontwikkeld kan worden. De vraag aan de raad is op welke wijze de raad daarbij betrokken wil worden.

  Als laatste zal ingezoomd worden op het thema jeugd.

  De monitor sociaal domein wordt u naar verwachting toegezonden op woensdag 25 november 2020.

  vergroten verkleinen laden...