Informatieavond 22 januari 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De raad heeft eerder besloten om de doelstelling voor de energietransitie voor Soest gelijk te trekken aan de landelijke lijn en heeft opdracht gegeven om een Programma Energietransitie op te stellen aan de hand van de vastgestelde startnotitie. Dit programma is nu gereed.

  Het programma energietransitie bundelt 30 projecten die we in de programmaperiode tot en met 2025 voorstellen om uit te voeren om de gestelde doelstelling te halen. De projecten zijn gegroepeerd naar de pijlers wonen, werken, mobiliteit en gemeente als voorbeeld. Daarnaast zijn er projecten gedefinieerd voor energieopwekking. Tijdens deze Informatiebijeenkomst wordt het grote geheel geschetst van het programma.

  Ook zal er ingegaan worden op de Transitievisie Warmte en beleid voor grootschalige elektriciteitsopwekking in Soest. In de Transitievisie Warmte leggen we vanuit een participatief proces de volgorde vast waarin inwoners, ondernemers en maatschappelijke instelling in de verschillende buurten en wijken van het aardgas afgaan, in welk tempo en wat de mogelijke alternatieve warmtebron is. In het proces naar het opstellen van beleid voor elektriciteitsopwekking gaan we op zoek naar de voorwaarden voor en locaties waar grootschalige elektriciteitsopwekking mogelijk gemaakt kan worden in onze gemeente. Dit aansluitend bij het RES proces.

  De avond heeft daarmee drie onderwerpen:
  1. Programma Energietransitie
  2. Transitievisie Warmte
  3. Grootschalige elektriciteitsopwekking
  Bij ieder onderdeel is er ruimte voor vragen en gesprek.

  De agenda van de avond ziet er als volgt uit:
  - 19:30 Opening
  - 19:35 Toelichting Programma Energietransitie
  - 20:20 Presentatie WattNou (swipocratie en ontwerpsessie): de mening van Soester jongeren over de Energietransitie
  - 20:50 Pauze
  - 21:05 Toelichting proces beleid grootschalige elektriciteitsopwekking en Transitievisie Warmte
  - 22:05 Einde

  vergroten verkleinen laden...