Informatieavond 23 januari 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • Als onderdeel van het tot stand komen van de Omgevingsvisie heeft in het vierde kwartaal van 2019 een uitgebreid participatietraject met de Soester samenleving plaats gevonden. Hierbij ging het om de vraag Wat voor Soest(erberg) willen we zijn? Tijdens deze Informatiebijeenkomst wordt de opgehaalde informatie gepresenteerd.

    Nadrukkelijk zijn bij deze Informatiebijeenkomst de inwoners uitgenodigd die geïnterviewd zijn. Zowel raadsleden als aanwezige burgers kunnen vervolgens vragen stellen.

    Tot slot zal er een doorkijk gegeven worden naar de volgende bijeenkomst op 20 februari 2020 waar de vraag centraal staat: waar kan en waar moet de visie over gaan?

     

    vergroten verkleinen laden...