Informatieavond 24 juni 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Het college van B en W wil de raad graag informeren over het volgende:

  Sociaal Domein 

   “In de voorjaarsnota melden we u dat het sociaal domein op basis van de laatste prognoses fors oplopende tekorten laat zien. Voor 2020 houden we vooralsnog rekening met een nadeel van circa € 2 miljoen. In de voorjaarsnota gaan we daar uitvoerig op in. In de kadernota leggen we u een aantal scenario’s voor aan de hand waarvan we u vragen ons een richting mee te geven om uit te werken in de begroting 2021. Vooruitlopend op de behandeling van de kadernota organiseren wij op 24 juni een bijeenkomst om de scenario’s toe te lichten en is er ruimte om vragen te stellen. Daarnaast bespreken wij het proces dat wij voor ons zien vanaf de zomer tot aan de behandeling van de begroting”.

  Evaluatie Participatiewet 

  Inmiddels is het al weer 5 jaar geleden dat de Participatiewet werd ingevoerd. De gemeente werd daarmee verantwoordelijk om ook mensen met een arbeidsbeperking te begeleiden naar werk bij een reguliere werkgever. Uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is: iedereen doet mee naar vermogen. Waar staan wij nu na 5 jaar? Hebben wij onze doelstellingen bereikt? We willen de raad inzicht geven in de ontwikkelingen en resultaten van de afgelopen 5 jaar. Daarbij zal specifiek ingegaan worden op de inzet voor verschillende doelgroepen. Ook nemen we de resultaten mee van het evaluatierapport van het SCP en wat dat betekent voor Soest.

   

  Vergaderwijze:

  Een Zoom-vergadering. Per fractie wordt gevraagd 1 woordvoerder aan te wijzen voor een Zoom-meeting. De meeting wordt live gestreamd via youtube. Graag ontvangt de griffie de naam van de woordvoerder uiterlijk 22 juni 2020. De woordvoerders krijgen dan een uitnodiging met een link voor Zoom.

  Via deze link komt u op het youtubekanaal van de gemeenteraad van Soest. Hier zal de vergadering te zijner tijd uitgezonden worden:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLtf3hRWJOsSUi3f6bysjQbojka7LJTSgZ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  vergroten verkleinen laden...