Informatieavond 25 juni 2020 20:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • In 2017 is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gepresenteerd en landelijk omarmd. Afspraak is dat elke gemeente in Nederland in 2020 een risicodialoog houdt met de samenleving over klimaatadaptatie. Dit resulteert in een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. In deze Informatiebijeenkomst wordt via een presentatie aan de raad verteld hoe het college van B en W dit gaat aanpakken en hoe dit afgestemd wordt op andere trajecten, met name de omgevingsvisie.

     

    Vergaderwijze:

    Een Zoom-vergadering. Per fractie wordt gevraagd 1 woordvoerder aan te wijzen voor een Zoom-meeting. De meeting wordt live gestreamd via youtube. Graag ontvangt de griffie de naam van de woordvoerder uiterlijk 22 juni 2020. De woordvoerders krijgen dan een uitnodiging met een link voor Zoom.

    vergroten verkleinen laden...