Opiniërende Raadsbijeenkomst 12 maart 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • vergroten verkleinen laden...
  • Op 30 november 2017 is het ‘Chw bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte Soesterberg-Noord’ door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan werd, naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State van 28 juni 2017, voor een tweede keer door de gemeenteraad vastgesteld. Naar aanleiding van deze tweede vaststelling heeft het bedrijf Elma (gevestigd aan de Batenburgweg in Kamer 2, grenzend aan de Woonwijk Vliegbasis), richting de Raad van State, gereageerd op het bestemmingsplan. Op basis van deze reactie heeft de Raad van State gevraagd om in het bestemmingsplan artikel 3.4 ‘Bedrijventerrein’ lid c aan te passen. In het desbetreffende artikel is het volgende opgenomen: ‘in afwijking van het gestelde onder b. geldt voor het gebruik als bedoeld in artikel 3.1 onder b 'Specifieke vorm van bedrijventerrein - elektromotoren- en generatorfabriek (sbt-egf)'. In het bovenstaande artikel is het woordje ‘NIET’ abusievelijk vergeten en deze omissie is geconstateerd door de Elma. De planregel had dan ook als volgt moeten luiden: ‘het gestelde onder b. geldt NIET voor het gebruik als bedoeld in artikel 3.1 onder b 'Specifieke vorm van bedrijventerrein - elektromotoren- en generatorfabriek (sbt-egf)'. Met deze aanpassing worden geen belangen van derden geschaad. In de plantoelichting van het bestemmingsplan is opgenomen dat de geluidruimte van het bedrijf Elma NIET wordt beperkt”. Tijdens de Besluitvormende Raadsvergadering op 12 maart 2018 wordt de raad gevraagd de aanpassing van artikel 3.4 lid c van het Chw bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte Soesterberg-Noord conform het verzoek van de Raad van State vast te stellen.
    vergroten verkleinen laden...
  • Op Korte Brinkweg 51 staat een in verval geraakte monumentale langhuisboerderij. De initiatiefnemer heeft het voornemen om de boerderij te renoveren en de locatie te herontwikkelen. Met deze herontwikkeling kan de langhuisboerderij gerenoveerd en in stand gehouden worden. Het plan is de boerderij te splitsen en een bestaand bijgebouw te herbouwen tot 1 woning. Daarnaast worden op het achtererf één rij met drie woningen en twee twee-onder-één-kap-woningen gerealiseerd. Tijdens deze opiniërende raadsbijeenkomst is er gelegenheid voor het stellen van bestuurlijke vragen en om met elkaar in debat te gaan. Na deze opiniërende bespreking is er een pauze van 30 minuten, waarna de Besluitvormende Raadsvergadering aanvangt. De raad wordt tijdens de Besluitvormende Raadsvergadering gevraagd in te stemmen met de Nota van Zienswijzen en het bestemmingsplan Korte Brinkweg 51 vast te stellen.
    vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...