Opiniërende Raadsbijeenkomst 15 mei 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...
  • Na de verkiezingen van 21 maart 2018 heeft GGS als grootste partij het voortouw genomen in het proces naar coalitievorming. Met delegaties van alle in de gemeenteraad vertegenwoordigende fracties zijn verkennende gesprekken gevoerd. De duiding van de verkiezingsuitslag is vervolgens besproken in de Besluitvormende Raadsvergadering op 29 maart 2018. Vervolgens heeft GGS zich bij laten staan door informateur de heer drs. W.P. de Kam. Aan hem is de opdracht meegegeven om te adviseren over een voorkeursvariant voor een te vormen coalitie die rechtdoet aan de verkiezingsuitslag en die kan rekenen op een brede steun in de gemeenteraad. Op 10 april 2018 heeft de heer De Kam zijn advies aan de leden van de gemeenteraad gepresenteerd. Alles afwegende kwam hij tot de aanbeveling om voor de raadsperiode 2018-2022 een coalitie te vormen bestaande uit de partijen GGS, VVD, D66 en CU-SGP. Vervolgens is de heer De Kam als formateur aan de slag gegaan. Op 9 mei 2018 is het coalitieakkoord 2018-2022 “Duurzaam en Daadkrachtig” gepresenteerd. Daarna hebben de kandidaat wethouders zich gepresenteerd. De behandeling van het coalitieakkoord start met een korte toelichting op het onderhandelingsproces door formateur De Kam. Daarna kan de raad in twee termijnen reageren op het coalitieakkoord. Na iedere termijn van de raad is er een schorsing om de fractievoorzitters van de coalitie gelegenheid te geven reacties te formuleren op de bijdragen vanuit de raad. Omdat het coalitieakkoord een akkoord is tussen de onderhandelende partijen zal de gemeenteraad niet besluiten over het coalitieakkoord.
    vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...