Opiniërende Raadsbijeenkomst 18 oktober 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...
  • Het golfpark Soestduinen heeft gevraagd om het park uit te mogen breiden met een driving range (een afslagplaats). Hiervoor is in het bestemmingsplan Landelijk Gebied een specifieke wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden, onder andere dat de bosgronden die worden weggenomen ten behoeve van de driving range worden gecompenseerd en geen (significantie) aantasting van de ecologische hoofdstructuur (tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland (NNN)). Omdat ook een deel van de gronden nabij de ingang van het complex herbestemd worden en daarmee dus niet alleen de wijzigingsbevoegdheid uitgewerkt wordt, is er voor gekozen aan de raad een geheel nieuw bestemmingsplan voor te leggen. Hiermee wordt de realisatie van een driving range mogelijk gemaakt met noodzakelijke natuurcompensatie, opgenomen als voorwaardelijke verplichting. Op het ontwerpbestemmingsplan is 1 zienswijze ontvangen. Naar aanleiding van deze zienswijze is het bestemmingsplan aangepast. Op 18 oktober 2018 wordt de raad gevraagd in te stemmen met de Nota van Zienswijzen en het Bestemmingsplan Van Weerden Poelmanweg 8 vast te stellen.
    vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...