Overige evenementen 03 oktober 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • Begin 2017 is de strategische uitvoeringsagenda DV&I met de raad besproken. Afgesproken is toen dat de raad halfjaarlijks bijgepraat zal worden over de voortgang van de strategische uitvoeringsagenda. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is er afgelopen half jaar geen voortgangsbespreking geweest. Wel is het onderwerp aan de orde geweest bij de introductiebijeenkomsten voor de raad op 18 april 2018. De bijeenkomst bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst wordt de raad ge├»nformeerd over de voortgang van de agenda. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst worden de (budget)aanvragen over informatievoorziening en RID toegelicht, welke opgenomen zijn in de programmabegroting 2019 e.v.
    vergroten verkleinen laden...
  • RAADSBIJEENKOMST In september en oktober 2018 brengt Bureau Regio Amersfoort een bezoek aan alle negen gemeenten van de regio om kaders op te halen die de richting en de onderwerpen van de Regionale Strategische Agenda bepalen. Op 3 oktober komt Bureau Regio Amersfoort hiervoor naar Soest. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle gemeenteraden de kaders vaststellen in december 2018 / januari 2019.
    vergroten verkleinen laden...