Overige evenementen 15 november 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • De gemeente Soest heeft budget beschikbaar gesteld aan de Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS) om een dementievriendelijke gemeente te zijn. De heer Anten en mevrouw Krolis informeren de raad over de activiteiten in dit kader.
    vergroten verkleinen laden...
  • Ruim een jaar geleden hebben enkele Soesters het initiatief genomen om in Soest een Herenboerderij te beginnen. Op zo’n boerderij, een kleinschalig gemengd bedrijf, wordt duurzaam, biologisch en natuurinclusief gewerkt door een boer(in) die in dienst is van de leden van de coöperatie. Die coöperatie bestaat uit maximaal 200 huishoudens (= 500 personen). Deze leden investeren eenmalig in het opzetten van de boerderij en betalen contributie voor het voedsel dat ze ontvangen. Inmiddels zijn al ruim 70 huishoudens in Soest bereid om in die Herenboerderij te investeren. Ook is een landeigenaar gevonden die grond wil verpachten waarop de boerderij van start kan gaan. Het burgerinitiatief licht in een presentatie het initiatief toe om er kennis van te nemen en er gevoel bij te krijgen.
    vergroten verkleinen laden...
  • Tijdens deze Informatiebijeenkomst wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken rondom de ontwikkelingen van de sporthal, Beukendal/Politiebureau, in samenhang met de rol van een toekomstgericht gemeentehuis/Huis van de samenleving. Deze concrete onderdelen en het onderzoek dat door het vorig college is uitgevoerd vormen belangrijke input voor de visievorming Dalweg en voor het huisvestingsvraagstuk van het gemeentehuis.
    vergroten verkleinen laden...