Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Overige evenementen, 17 oktober 2018 19:30:00

Algemene vergader informatie

Raadsbijeenkomst

Datum:
17 okt. 2018, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • In het coalitieakkoord Soest 2018-2022 ‘Duurzaam en Daadkrachtig’ wordt ingezet op duurzaamheid. Het landelijke Klimaatakkoord vraagt om een planmatige aanpak voor aardgasvrije gebouwen en grootschalige duurzame energieopwekking. Om de klimaatdoelstellingen te halen is versnelling en focus nodig. Tijdens deze bijeenkomst wordt de raad inzicht gegeven in de opgave, de impact en het verloop van de energietransitie. Daarnaast wordt de raad via een tweetal werksessies (Energy Game en Vervolgstappen) gevraagd input te geven voor de wensen binnen de energietransitie. Vanwege de voorbereiding voor de werksessies wordt gevraagd om u voor deze bijeenkomst aan te melden uiterlijk op 15 oktober 2018 bij P.BrunetdeRochebrune@soest.nl. Na deze bijeenkomst zal de besluitvorming voorbereid worden en zal inzicht gegeven worden hoe Soest de versnelling wil gaan realiseren. Het is de bedoeling het uitvoeringsprogramma vast te stellen, inclusief financiële vertaling en indien nodig focus aan te brengen in het Gemeentelijk Duurzaamheidsplan. Hierbij zal het advies van de Rekenkamercommissie en de uitkomsten van het Landelijke Klimaatakkoord betrokken worden en kan de gemeente zich voorbereiden op de op te stellen Regionale Energie Strategie (RES). Bij deze openbare bijeenkomst mogen inwoners als toehoorder aanwezig zijn.