Overige evenementen 24 januari 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • Het Duurzaamheidscafé bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst wordt de raad geïnformeerd over de opbrengst van de duurzaamheidsprojecten tot en met 2017. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst wordt met de raad gedeeld welke duurzaamheidsopgaven op de gemeente afkomen en waar de komende jaren aan gewerkt wordt. Voor deze avond zijn ook de trekkers van projecten uitgenodigd, evenals Duurzaam Goed Bezige Inwoners, bedrijven en organisaties.
    vergroten verkleinen laden...
  • Bij de implementatie van de Omgevingswet is “anders werken” benoemd. De raad wordt tijdens deze informatiebijeenkomst geïnformeerd over de beoogde werkwijze.
    vergroten verkleinen laden...
  • Tijdens deze bijeenkomst informeert het college de gemeenteraad over de inhoud van het Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. De implementatie wordt langs drie lijnen opgepakt: Instrumenten (omgevingsvisie en omgevingsplan); Anders werken (samenwerken, processen, e.d.); Informatievoorziening (digitalisering).
    vergroten verkleinen laden...