Verslag Avond Samenleving over houtrook

Cartoon-houtrook-lrv-ombuds-01a-110515

Verslag Avond Samenleving over houtrook

Op donderdag 28 maart 2019 hield de gemeenteraad een Avond Samenleving over houtrook. Mensen met een kachel, haard of vuurkorf putten daaruit vaak veel genoegen, maar omwonenden ervaren geregeld overlast van de rook. Om alle kanten van de zaak te belichten nodigde de gemeenteraad inwoners uit om te praten over het onderwerp. Twee genodigde sprekers zetten daarbij de voor- en nadelen van het stoken van hout uiteen:

Huub Piepers van het Longfonds liet zien dat het stoken van hout altijd leidt tot de uitstoot van fijnstof. Dit is schadelijk voor de luchtkwaliteit. En mensen met een longaandoening als astma en COPD krijgen het erdoor extra benauwd.

Gert Kooij van de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche erkende dat het stoken van hout tot fijnstof leidt, maar bracht in dat de juiste maatregelen de schade en overlast kunnen beperken. Die maatregelen zijn bijvoorbeeld:

- Het plaatsen van een voldoende lange schoorsteen;
- De schoorsteen plaatsen onder een juiste hoek tov. omliggende panden;
- Niet stoken bij mistig/windstil weer.

Inwoners vertelden over hun ervaringen met houtrook en stelden vragen over wat de gemeente kan doen om overlast te beperken.

Handreikingen voor het gemeentebestuur zijn in dit stadium in ieder geval: extra aandacht geven aan handhaving, de voorlichting en aan de technische eisen aan stookinstallaties.

  • 30 maart 2019
Terug