Hierover besluit de raad op 11 april 2019

Hierover besluit de raad op donderdag 11 april 2019

De raad heeft voor de Besluitvormende Raadsvergadering van 11 april 2019 een agenda vol lokale en regionale onderwerpen. Het voornaamste onderwerp is het Integraal Veiligheidsplan: hierin staan de doelen en speerpunten opgesteld die Soest samen met vier buurgemeenten nastreeft op het gebied van veiligheid, handhaving en hulpverlening door de politie. De speerpunten in dit veiligheidsplan zijn ondermijning, zorg en veiligheid, jeugdoverlast en –criminaliteit en high impact crimes. Als lokale prioriteiten staan in dit plan illegale prostitutie en mensenhandel, en radicalisering.

Wilt u horen hoe de 12 verschillende raadsfracties over dit onderwerp denken? Dan kunt u de raadsvergadering bijwonen vanaf de publieke tribune van de raadzaal óf meeluisteren via radiosoest.nl. We beginnen om 19.30. De koffie en thee staat klaar in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Soest. 

  • 05 april 2019
Terug