Verslag Avond Samenleving over pgb's

Verslag Avond Samenleving over pgb's

Op woensdag 8 mei liet de raad zich uitgebreid bijpraten over het persoonsgebonden budget (pgb) tijdens de Avond Samenleving. Sprekers van de gemeente, belangenbehartiger van pgb-houders Per Saldo en de Sociale Verzekeringsbank schetsten een helder beeld van een zorginstrument dat inwoners eigen regie en maatwerk kan geven. Waarbij regie ook betekent dat er geregisseerd moet worden: er is tijd, aandacht en administratie nodig voor het regelen van je eigen zorg. De sprekers lichtten toe voor wie het pgb met name uitkomst biedt. Ook inwoners lieten van zich horen.

  • 10 mei 2019
Terug