Raad bespreekt Voorjaarsnota

Voorjaar-gemeentehuis-voorjaarsnota-2019

Voorjaar op het gemeentehuis

De raad gaat aan de slag met de Voorjaarsnota

De raad discussieert op donderdag 13 juni 2019 over de Voorjaarsnota. Dat rapport geeft een actueel beeld van de uitvoering van de begroting van de gemeente Soest. Het college van burgemeester en wethouders geeft daarmee inzicht in financiële mee- en tegenvallers, het bedrag dat er onder de streep staat en de voorgestelde wijzigingen op de begroting. Ook schetst het college wat de effecten zijn op het verwachte financiële perspectief.

De belangrijkste tegenvallers zijn hogere kosten voor groenonderhoud (nadeel van € 80.000, oplopend), schoonmaakkosten van binnensportaccommodaties (nadeel 2019 € 35.000) en gemeentelijke verzekeringen (€ 79.000). Belangrijkste meevaller was het Dividend Bank Nederlandse Gemeenten (voordeel 2019 € 139.000).

Opiniërende Raadsbijeenkomst, donderdag 13 juni 2019, aanvang 19.30 in het gemeentehuis van Soest.

Luister mee op de publieke tribune of via radiosoest.nl.

  • 12 juni 2019
Terug