Motie GL en D66: Minder ongewenst reclamedrukwerk

Motie GL en D66: Minder ongewenst reclamedrukwerk

De fracties van GroenLinks en D66 willen een onderzoek naar de effecten van een ander systeem voor het verspreiden van reclamedrukwerk. In een motie vragen zij het college vanavond om de gevolgen van een zogenaamd opt-in-systeem te bekijken. Bij dat systeem mag reclamedrukwerk alleen worden bezorgd als inwoners dat expliciet aangeven met een JA-sticker op hun brievenbus.

Nu is het systeem juist andersom: reclamedrukwerk mag worden bezorgd tenzij inwoners met een NEE-sticker aangeven dat ze dat niet willen. Volgens GL en D66 belandt het reclamedrukwerk (33 kilo per huishouden per jaar) nu bij 3 op de 10 huishoudens ongelezen bij het afval.

De fracties vragen het college ook om de uitkomsten van het onderzoek te gebruiken bij het maken van plannen voor het verwerken van grondstoffen.

Vorige week disucussieerde de raad over een initiatiefvoorstel van GL en D66 over hetzelfde onderwerp. Deze motie komt in de plaats van dit voorstel. De raad neemt over de motie vanavond een besluit tijdens de Besluitvormende Raadsvergadering.

nee-ja-sticker

  • 20 juni 2019
Terug