Hoe verdeelt Soest de komende jaren het geld?

Hoe verdeelt Soest de komende jaren het geld?

De raad besluit op donderdag 11 juli 2019 hoe de gemeente de komende jaren het geld moet uitgeven. Dat doet de raad aan de hand van de Kadernota 2020. Deze jaarlijkse nota is de eerste stap om te komen tot een begroting. In de Kadernota 2020 staan de uitgangspunten en richtlijnen voor de begroting 2020-2023. Het gaat over wonen, cultuur, zorg, duurzaamheid, veiligheid en meer. De raad krijgt hiermee de uitnodiging om richting te geven aan de begroting voor de komende vier jaar. Op donderdag 4 juli spraken alle fracties in korte beschouwingen uit waar hun prioriteiten liggen.

Eén van de voorstellen in de kadernota is het aanstellen van een extra jeugdboa. Uit een evaluatie is gebleken dat jongerenoverlast in de gemeente de afgelopen tijd is afgenomen mede door de inzet van jeugdboa’s. Jeugdboa’s zijn handhavers van de gemeente die contact onderhouden met jeugdgroepen en deze in kaart brengen.

U bent op donderdag 11 juli 2019 van harte welkom vanaf 19.30 op de tribune van het gemeentehuis van Soest. Of luister mee via Radio Soest: online via radiosoest.nl, in de ether in Soest op 105.9 FM en in Soesterberg op 107.9 FM.

boa-tbv-aankondiging-besluitvormende-raad-11-juli-2019-cropped

  • 08 juli 2019
Terug