Raad stemt in met kopen politiebureau

Raad stemt in met kopen politiebureau

 

De raad heeft op 11 juli 2019 ingestemd met het aankopen van het politiebureau van Soest. De aankoop biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van het Dalweggebied. De gemeente Soest wil het Dalweggebied transformeren tot een levendige plek om te wonen en te recreëren. Hoe het gebied er precies uit gaat zienwordt momenteel uitgewerkt in samenspraak met inwoners en stakeholders. De gemeente maakt een gebiedsvisie voor het Dalweggebied. De verwachting is dat deze visie in het najaar van 2019 gereed is.

 

  • 12 juli 2019
Terug