Burgemeester Rob Metz herbenoemd

25 september 2019

Rob Metz mag ook de komende zes jaar burgemeester van Soest zijn. Hij is bij Koninklijk Besluit herbenoemd voor een periode van zes jaar die ingaat op 28 november 2019.

In juni 2019 besloot de gemeenteraad al unaniem om Metz van harte voor te dragen voor herbenoeming bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De raad noemde Rob Metz daarbij een positief ingestelde, gedreven en enthousiaste burgemeester. 

Rob Metz begon op 28 november 2013 aan zijn eerste periode als burgemeester van Soest. De commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, Hans Oosters, beëdigt Rob Metz op 28 november 2019 voor de nieuwe termijn. Dat gebeurt in een bijzondere openbare raadsvergadering.

Burgemeester-Metz-klein-juni-2019

Terug