Overzicht van nieuwsberichten 11 november 2019

Raad stelt begroting 2020 vast, gehele oppositie stemt tegen 11 november 2019

De raad heeft de begroting voor 2020 vastgesteld, inclusief een financiële doorkijk naar de jaren 2021-2023. De begroting kreeg steun van de coalitiepartijen GGS, VVD, D66 en CU-SGP, die samen een meerderheid hebben. De acht oppositiefracties stemden tegen.