Raad stelt begroting 2020 vast, gehele oppositie stemt tegen

11 november 2019

Raad stelt begroting 2020 vast, gehele oppositie stemt tegen

De raad heeft de begroting voor 2020 vastgesteld, inclusief een financiële doorkijk naar de jaren 2021-2023. De begroting kreeg steun van de coalitiepartijen GGS, VVD, D66 en CU-SGP, die samen een meerderheid hebben. De acht oppositiefracties stemden tegen. Met het vaststellen van de begroting stelt de raad budget beschikbaar voor het beleid voor 2020. Het college gaat dat beleid uitvoeren.

De oppositiepartijen vonden de voorgestelde bezuinigingen onnodig en te rigoureus en deden voorstellen om het tekort van € 2,8 miljoen euro op een andere manier op te lossen. Aan de hand van vijftien amendementen probeerden ze wijzigingen aan te brengen in de begroting, maar dat is niet gelukt. Geen van de voorstellen kreeg een meerderheid. De bezuinigingen hebben gevolgen voor onder andere Stichting Welzijn Ouderen Soest, Stichting Balans, Natuur- en Milieu Educatie en het budget voor biodiversiteit en cultuur.

Oppositiepartijen POS, Soest2002 en CDA dienden net als GL een amendement in om te voorkomen dat de sporttarieven snel stijgen. Ook deze wijzigingsvoorstellen kregen geen meerderheid. In de begroting staat dat sportverenigingen vanaf 2020 hogere tarieven gaan betalen aan de gemeente voor het gebruik van de faciliteiten. Dat leidt waarschijnlijk tot een hogere contributie voor leden.

Een amendement van DSN en BBS om de hondenbelasting te verlagen kreeg eveneens geen meerderheid; DSN en BBS stemden voor, andere partijen tegen.

Wel nam een meerderheid van de raad een motie aan van LAS, CDA, POS, PvdA, Soest2002, GL en DSN. Daarin vraagt de raad het college om te komen met een voorstel om de kosten voor bouwvergunningen kostendekkend te maken. De raad wil dat de opbrengst daarvan (begroot op € 100.000) gaat naar SWOS, Balans, NME en cultuur.

Het college en de coalitiepartijen hielden vast aan de begroting, de bezuinigingen en lastenverzwaringen omdat ze vinden dat moeilijke keuzes niet vooruit moeten worden geschoven.

 Het college nam vier moties over van coalitiepartijen:

  • Het gaat bij nieuwe informatie beoordelen of de bezuinigingen op welzijnswerk, cultuur en Natuur- en Milieu Educatie kunnen worden heroverwogen. Dat gebeurt bij de Kadernota 2021, waarover de raad waarschijnlijk in juli besluit.

  • Het gaat onderzoek doen naar mogelijke samenwerking met Baarn, Bunschoten, De Bilt en Eemnes op het gebied van integriteitsbeoordelingen door overheden (wet Bibob). De indienende fracties VVD, GGS, D66 en CU-SGP vroegen het college te onderzoeken of zo’n  samenwerking (financiële) voordelen kan hebben.

Terug