Raad maakt nieuwe sporthal mogelijk

Raad maakt nieuwe sporthal mogelijk

Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met de bouw van een nieuwe sporthal achter Sportboulevard de Engh. De nieuwe hal vervangt de huidige sporthal Beukendal. Na de sloop van sporthal Beukendal ontstaat er op die plek ruimte voor woningbouw.

Het voorstel kreeg 21 stemmen voor; fracties DSN, POS, BBS, LAS en CDA stemden tegen (6 stemmen). De raad stelde daarmee € 7,15 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg en interne verbouwing, plus € 545.000 als voorbereidingskrediet.

Een wijzigingsvoorstel van de fracties van LAS, DSN, POS en BBS kreeg geen meerderheid. De partijen wilden wachten met het beschikbaar stellen van € 7,15 miljoen tot onduidelijkheden over de realisatie waren opgelost. Het amendement kreeg 7 stemmen voor (de indienende fracties plus Soest2002 en CDA) en 20 stemmen tegen.

Ook verworpen werd een motie met de oproep van oppositiefracties GL, Soest2002, CDA, PvdA, DSN, LAS, POS en BBS om in toekomstplannen een gymzaal in Overhees op te nemen. Alleen de indienende fracties stemden voor (11 stemmen voor, 16 tegen). Zij wilden hiermee een gymzaal waarborgen voor de omliggende scholen met een maximale loopafstand van 1000 meter.

Sporthal-sportboulevard-de-Engh-web-1

  • 22 november 2019
Terug