Burgemeester Metz opnieuw geïnstalleerd

Burgemeester Rob Metz geïnstalleerd voor tweede termijn

Rob Metz is donderdagavond geïnstalleerd voor zijn tweede termijn als burgemeester van Soest. Tijdens een buitengewone raadsvergadering legde burgemeester Metz (61) ten overstaan van de gemeenteraad de belofte af aan de commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, Hans Oosters.

Metz ontving na de installatie felicitaties van de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, Johan Baks, en werd in verschillende toespraken gelauwerd. De voorzitter van de vertrouwenscommissie, raadslid Rosan Coppes, beschreef de stijl van Metz als betrokken, humoristisch en benaderbaar. Namens het college van B en W roemde locoburgemeester Aukje Treep de ‘tomeloze inzet om er iets moois van te maken, elke dag weer’. Namens het gemeentebestuur bood Johan Baks burgemeester Metz een cadeau aan en voegde daaraan toe dat het gemeentebestuur zich erop verheugt om weer zes jaar de krachten te bundelen.

Metz noemde Soest en Soesterberg in zijn eigen toespraak een krachtige samenleving met ondernemerszin, gemeenschapszin en organisatiekracht. ‘In Soesterberg en Soest geldt echt: één voor allen en allen voor één. Die dingen raken mij. Die maken mij trots op mijn Soest en Soesterberg.’ Metz riep op om als gemeente op zoek te gaan naar een nieuw evenwicht in de samenleving. De gemeente zal daarbij de bestuurskracht moeten delen met inwoners en dat vraagt lef, zei hij. ‘De lokale overheid zal meer dan ooit moeten investeren in de ontmoeting met inwoners en bruggen slaan. Daar zet ik me volledig voor in.’

In juni 2019 droeg de raad burgemeester Metz unaniem en van harte aan voor herbenoeming bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De raad noemde Metz daarbij een positief ingestelde, gedreven en enthousiaste burgemeester. In september 2019 werd Metz bij Koninklijk besluit herbenoemd voor een periode van zes jaar, die nu is begonnen. Rob Metz begon op 28 november 2013 aan zijn eerste periode als burgemeester van Soest.

  • 28 november 2019
Terug