Vanavond: reinigingsbedrijf en toetsing maatschappelijke ondersteuning

03 december 2019

De raad gaat in gesprek met maatschappelijke organisaties over ondersteuning aan inwoners.

En: hoe presteert het Reinigingsbedrijf?

U bent welkom als toehoorder bij de Informatieavond van de gemeenteraad van Soest.

3 december 2019

19.00-22.45

RMN

De raad bespreekt op deze avond deze onderwerpen:

  • Rapport Rekenkamercommissie over de Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN; van 19.00 – 19.45 uur):
    • De Rekenkamercommissie Soest presenteert hun rapport over het RMN aan de gemeenteraad. De RKC concludeert dat de RMN goed functioneert en presteert als het gaat om de uitvoerende taak die zij heeft op het gebied van inzameling en reiniging. Maar concludeert ook dat de RMN niet (voldoende) toekomstgericht is. Dit komt onder meer door achterlopende ambities van de deelnemende gemeenten.
  • Monitor sociaal domein (van 20.30 – 22.00 uur):
    • Deze monitor brengt in beeld welke ondersteuning inwoners kregen op het gebied van jeugdhulp, zorg en welzijn en werk en inkomen. De gemeente probeert inwoners met ondersteuning zelfredzamer te maken, mee te laten doen naar vermogen, zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en om inwoners zich veilig te laten voelen. De raadsleden gaan met maatschappelijke organisaties in gesprek om te luisteren of de effecten van de ondersteuning voldoende in beeld gebracht zijn in de monitor en welke aandachtspunten er nog zijn.

Ook op de agenda:

  • Buurtsportcoachregeling (van 19.45 – 20.30 uur): het college informeert de raad over o.a. de uitbreiding van de regeling en wat de relatie is met het sociaal domein. Enkele buurtsportcoaches zijn aanwezig om te vertellen wat zij doen.
  • Plan van aanpak Omgevingsplan (van 21.30 – 22.45 uur): de gemeente moet in 2029 één omgevingsplan hebben voor het gehele grondgebied. Dat is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Om daar te komen is een plan van aanpak in de maak. Tijdens deze Informatiebijeenkomst krijgt de raad een toelichting op de keuzes die er allemaal te maken zijn.

 

Terug