Raad steunt vuurwerkverbod

07 februari 2020

Raad steunt vuurwerkverbod

Een meerderheid van de raad steunt een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. In een motie van GGS, GL, PvdA en DSN roept de raad het college op om te komen met een voorstel om al bij de jaarwisseling 2020-2021 een afsteekverbod van consumentenvuurwerk te hanteren.

De lichtste categorie vuurwerk zoals sterretjes wordt uitgezonderd van dit verbod.

De raad nam ook een motie aan om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een professioneel georganiseerde vuurwerkshow in zowel Soest als Soesterberg. De fracties D66, POS, Soest2002, PvdA en BBS dienden die motie in. De show zou eventueel gecombineerd kunnen worden met een licht- of lasershow.

Vuurwerk-tbv-verslag-BR-6feb2020

Terug