13 mei 2020: Wat verdient voorrang bij de Omgevingsvisie?

13 mei 2020

13 mei 2020: Wat verdient voorrang bij de Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie is een langetermijnvisie op de gemeente die Soest wil zijn. De belangrijkste opgaven daarvoor staan beschreven in een opgavenotitie. De raad bespreekt op 13 mei 2020 onder meer wat hierin prioriteit verdient.

Voorbeelden van opgaven zijn te onderzoeken of de spreiding van maatschappelijke voorzieningen en scholen over de gemeente beter kan en te komen tot een aanpak om de biodiversiteit te verhogen.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur. U kunt rechtstreeks meekijken via YouTube

Terug