Raad stemt in met woningbouw Oude Tempel

12 juni 2020

Raad stemt in met woningbouw Oude Tempel

Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met een bestemmingsplan voor woningbouw op landgoed de Oude Tempel. Het voorstel werd aangenomen met 24 stemmen voor en 5 tegen; in een hoofdelijke stemming stemden de raadsleden van POS, GL, DSN en BBS tegen. 

De raad nam een wijzigingsvoorstel aan van D66 en GGS om geen Milieu Effecten Rapportage (MER) op te stellen. Een genoemd argument daarvoor is dat in 2017 al een MER-notitie is opgesteld waaruit bleek dat de effecten van de bouwplannen in het voorstel op het milieu niet zo groot zijn dat een MER nodig is. Dit amendement kreeg 25 stemmen voor en vier stemmen tegen (POS, GL en DSN). 

Het bestemmingsplan voor de Oude Tempel biedt de mogelijkheid om maximaal 300 woningen te bouwen. Inwoners van Soesterberg worden betrokken bij het maken van het inrichtingsplan voor de nieuwe woonwijk.

Landhuislaan-verbeelding-stedenbouwkundig-kader-BR-11juni2020

Terug