Raad komt per 1 juli weer fysiek bij elkaar

24 juni 2020

Raad komt per 1 juli weer fysiek bij elkaar

De gemeenteraad vergadert met ingang van 1 juli 2020 weer in het gemeentehuis. Raadsleden blijven in de raadszaal op 1,5 meter afstand van elkaar. De publieke tribune blijft voorlopig gesloten. De vergaderingen zijn openbaar en worden rechtstreeks uitgezonden via YouTube en Radio Soest. U kunt de vergaderingen bekijken via https://tinyurl.com/raadsoest.
 
De eerste vergaderingen die weer in de raadszaal plaatsvinden zijn de Opiniërende Raadsbijeenkomst van donderdag 2 juli en de Besluitvormende Raadsvergadering van donderdag 9 juli. Er is aantal maatregelen van kracht: zo is er naast de 29 raadsleden, vier wethouders, burgemeester en raadsgriffier geen ruimte voor anderen in de raadszaal. Insprekers worden elders in het gemeentehuis ontvangen en komen één voor één in de raadszaal om de raad toe te spreken. U kunt contact opnemen met de griffier via griffie@soest.nl als u wilt inspreken.
 
De afgelopen maanden vergaderde de raad vanwege de coronamaatregelen digitaal via videoconferencing. De raad ziet ruimte om weer fysiek te vergaderen nu het kabinet de maatregelen steeds meer versoepelt en het aantal nieuwe besmettingen is afgenomen. ​
Raad-vergadert-digitaal-op-23-april-2020
Terug