Dit bespreekt de raad op donderdag 17 september

17 september 2020

Opiniërende Raadsbijeenkomst 17 september 

De raad komt vanaf 19.30 uur in de raadzaal bij elkaar voor een Opiniërende Raadsbijeenkomst. De publieke tribune is nog gesloten vanwege de beperkte ruimte in de raadszaal, nu de raadsleden op 1,5 meter onderlinge afstand vergaderen. U kunt de bijeenkomst online meekijken.

Conceptbod Regionale Energie Strategie

De raad bespreekt een voorlopig plan om 49% minder CO2 uit te stoten in 2030. Soest is onderdeel van de energieregio Amersfoort, die een voorstel heeft gemaakt om plaatselijk duurzame elektriciteit op te wekken en duurzame warmtebronnen te gebruiken. Dat is onderdeel van het landelijke programma Regionale Energie Strategie (RES).

Het voorlopige plan (ook wel ‘bod’ genoemd) van de energieregio richt zich voor elektriciteitsopwekking vooral op zonnepanelen op grote daken en wind op de Utrechtse Heuvelrug. De kansrijke gebieden uit het ‘bod’ op Soester grond zijn vooral van zon op daken en zon langs de A28.

De gemeente Soest gaat hierna in gesprek met inwoners, ondernemers en partners over voorwaarden voor elektriciteitsopwekking in Soest. De resultaten hiervan worden ingebracht bij de volgende versie(s) van de RES. Het college heeft besloten om de regio als voorwaarde mee te geven ‘niet in de polder’.

Op 24 september 2020 besluit de raad over het voorlopige plan van de energieregio Amersfoort. Ook besluit de raad dan of het college opdracht krijgt om in de regio het bod te concretiseren in zoekgebieden.

Aanpassing APV aan vuurwerkverbod

De raad bespreekt een aangepaste versie van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarin een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk staat. De raad sprak zich op 6 februari 2020 uit voor een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk naar aanleiding van een motie. De raad besluit over de nieuwe versie van de APV op 24 september 2020.

Verder op de agenda

  • Bekrachtiging geheimhouding aankoop percelen Den Bliecklaan
  • Herijking Treasurystatuut
  • Benoeming lid raad van toezicht Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV).  
Terug