Hierover besluit de raad op 24 september

24 september 2020

Hierover besluit de raad op 24 september

Vuurwerk

Gaat een vuurwerkverbod nog dit jaar in? De raad besluit er vanavond over bij het behandelen van een actuele APV. Daarin staat een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. In een amendement roepen Soest2002, D66, LAS, POS en BBS op om het vuurwerkverbod een jaar uit te stellen. Daarmee hebben ondernemers meer tijd om op een verbod in te spelen, stellen de fracties. Ook vermindert uitstel van het verbod tijdens de komende jaarwisseling de druk op de boa's, die door de coronamaatregelen toch al hun handen vol hebben aan handhaving. 

Fracties POS, Soest2002 en LAS kondigden aan tijdens het vragenkwartier het college vragen te stellen over het niet uitvoeren van een motie over een professionele vuurwerkshow. De raad nam op 6 februari 2020 die motie aan, waarin het college werd opgeroepen om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een vuurwerkshow, al dan niet in combinatie met een lichtshow.

De raad belsuit ook over een concept 'bod' over hoe de regio Amersfoort 49% minder CO2 kan uitstoten in 2030. Dat is onderdeel van het landelijke programma Regionale Energie Strategie. 

De vergadering begint om 19.30 uur. Live meekijken kan via deze website. 

Terug