Reglement van Orde

Reglement van Orde

Afspraken over de manier waarop de raad vergadert staan beschreven in het Reglement van Orde.