Burgerinitiatief

Burgerinitiatief: laat de raad vergaderen over een onderwerp

Heeft u een idee of voorstel waarover u de raad wilt laten vergaderen? Dat kan. In zo’n geval kunt u verzoek indienen voor een burgerinitiatief. Daarmee zet u een onderwerp op de agenda van de raadsvergadering.

Voorwaarden

Het verzoek om de raad over een onderwerp te laten vergaderen moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het onderwerp valt onder de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het kan dus niet gaan over een bezwaar of een klacht: daarvoor kunt contact opnemen met de bezwaarschriftencommissie (bij een bezwaar) of de gemeentelijke ombudsman (bij een klacht).
  • Het gaat niet over een onderwerp waarover de raad binnen twee jaar voor de indiening van het burgerinitiatief een besluit heeft genomen.
  • Het voorstel bevat een omschrijving en een toelichting.
  • Het verzoek moet ondertekend zijn door u als indiener.
  • Er moet een lijst met vijftig ondersteunende handtekeningen zijn.

Details over de voorwaarden leest u in de Verordening Burgerinitiatief.

Wat te doen?

Een verzoek voor een burgerinitiatief dient u in bij de voorzitter van de gemeenteraad (de burgemeester). Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.

Digitaal: Stuur een e-mail naar: postbus2000@soest.nl t.a.v. Griffie

Schriftelijk: Stuur uw stukken naar Postbus 2000, 3760 CA Soest, t.a.v. Griffie