Wat doet de gemeenteraad?

De raad bepaalt het beleid

De raad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen in de gemeente. Bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting. De raad stelt de gemeentelijke wetten (verordeningen) vast. Daarnaast kan de raad een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. Of zelf het initiatief nemen tot het maken van een plan.

De raad controleert

De raad controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert en de afgesproken doelstellingen haalt. De raad heeft een aantal middelen om het college te controleren. Bijvoorbeeld het recht om vragen te stellen en het recht van onderzoek. De raad heeft ook het recht om een wethouder te ontslaan.

Contact met de raad

Als inwoner kunt u raadsleden of raadsfracties benaderen met uw vraag of probleem. Zij kijken dan of zij, of wellicht iemand anders, u verder kunnen helpen. Om contact op te nemen met de hele gemeenteraad gebruikt u dit contactformulier.