Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het beleid en het bestuur van de gemeente Soest door onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. De rekenkamercommissie Soest heeft een positief kritische houding en is onafhankelijk.

De onderzoeken richten zich op drie onderdelen:

  • Rechtmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?
  • Doelmatigheid: is de voorbereiding en uitvoering van beleid efficiënt verlopen?
  • Doeltreffendheid: zijn de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk behaald?

Het eindrapport van een onderzoek wordt aangeboden aan de gemeenteraad en is openbaar. De gemeenteraad beslist over de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. De gemeenteraad kan de uitkomsten van een onderzoek gebruiken als extra ondersteuning voor haar sturende en controlerende taak.

De rekenkamercommissie Soest is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR).

Samenstelling rekenkamercommissie Soest

De rekenkamercommissie bestaat uit vijf externe leden en wordt bijgestaan door een secretaris/onderzoeker. Voor de externe leden is het werk voor de rekenkamercommissie een nevenfunctie. Zij hebben geen banden met de gemeente Soest en zijn door de raad op 19 december 2019 voor drie jaar benoemd.

De leden van de rekenkamercommissie zijn Harmen Binnema, Judith Calmeijer-Meijburg van Reekum, Betske van Henten-Meijer, Bert Mellema, Joyce Satijn (voorzitter) en Heleen Kuijer (waarnemend secretaris).

Foto-RKC-februari-2020-web-1

V.l.n.r. achterste rij: Betske van Henten-Meijer, Harmen Binnema, Joyce Satijn (voorzitter) en Bert Mellema. V.l.n.r. voorste rij: Judith Calmeijer Meijburg-van Reekum, Marjolein Barel (secretaris tot 1 juli 2020). 

Nevenfuncties

In het overzicht hoofd- en nevenfuncties rekenkamercommissie (pdf, 55 kB) staan de hoofd- en nevenfuncties van de leden.

Idee voor een onderzoek?

Heeft u een idee of een vraag voor een rekenkamercommissie-onderzoek? Dan kunt u een voorstel indienen bij de rekenkamercommissie: per telefoon (035) 609 34 11 of per mail postbus2000@soest.nl t.a.v. Heleen Kuijer.