Onderzoeken

Onderzoeksprogramma

Jaarlijks maakt de rekenkamercommissie een plan:
  • In het Jaarplan 2020 (pdf, 273 KB) staat welke onderzoeken er mogelijk het komende jaar worden uitgevoerd. Dit is ook het onderzoeksprogramma van de rekenkamercommissie.
  • In het Jaarverslag 2019 (pdf, 218 KB) staat beschreven welke onderzoeken en activiteiten de rekenkamercommissie in het voorgaande jaar heeft uitgevoerd.¬†

Uitgevoerde onderzoeken

In het verzamelboekje De rekenkamercommissie van Soest onderzoekt (pdf, 756 KB) vindt u alle onderzoeken die de rekenkamercommissie sinds de oprichting in 2006 heeft uitgevoerd.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006