Werkwijze

Werkwijze

Per 1 januari 2006 zijn alle gemeenten verplicht een rekenkamer(commissie) te hebben. De basis voor de werkzaamheden van de rekenkamercommissie is vastgelegd in de Gemeentewet en in de, door de gemeenteraad vastgestelde, Verordening Rekenkamercommissie gemeente Soest 2018. U kunt de verordening raadplegen via de decentrale regelgeving op overheid.nl: Verordening rekenkamercommissie Soest 2018.

De rekenkamercommissie Soest heeft een Reglement van Orde (pdf, 0,16 MB) opgesteld ten behoeve van de vergaderingen en andere werkzaamheden. Voor voorbereiding en de uitvoering van onderzoek hanteert de rekenkamercommissie een draaiboek (pdf, 389 KB). In het draaiboek worden alle stappen van het onderzoeksproces beschreven. Het draaiboek wordt gebruikt als geheugensteun vooraf en tijdens het onderzoeksproces.

Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. De rekenkamercommissie is verantwoordelijk voor een juiste en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De rekenkamercommissie onderschrijft daarbij de privacystatement van de gemeente Soest.